Działalność

Program działalności w roku 2008

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:59

"Sentire cum ecclesia" - czuć z Kościołem znaki czasu.

PZKS widzi swoje miejsce pośród środowisk, ruchów i organizacji, dla których Kościół Nauczający i biskupi są autorytetem decydującym przy zajmowaniu stanowiska wobec współczesnych problemów. Nie podzielamy stylu niektórych ugrupowań i mediów mieniących się katolickimi, które uprawiają skrywane krytykanctwo i są jakby w wewnętrznej opozycji względem hierarchicznego Kościoła. Staramy się widzieć "znaki czasów" i reagować na nie w duchu jedności Kościoła, według starej, dziś zapomnianej maksyny: „sentire cum ecclesia” – czuć z Kościołem.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: Program działalności w roku 2008

   

Oświadczenie publiczne w sprawie wojny w Iraku

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:58

OŚWIADCZENIA PUBLICZNE WŁADZ KRAJOWYCH PZKS
W sprawie wojny w Iraku:

Stanowisko Zarządu Krajowego i Rady Głównej Polskiego Związku Katolicko-Społecznego
przyjęte 29 marca 2003 roku.

Rzadko zabieramy głos w sprawach politycznych i międzynarodowych, koncentrując naszą uwagę na konkretnych problemach kraju, wymagających pełnienia służby społecznej.

Trwa jednak wojna zagrażająca światu, wojna, która bardzo łatwo przerodzić się może w konfrontację cywilizacji i w wojnę religijną z całym jej fanatyzmem i okrucieństwem. Już u progu roku 1979, Ojciec św. Jan Paweł II nauczał, że za wojny odpowiedzialni są nie tylko ci, którzy je wywołali, ale także ci, którzy im nie zapobiegli.

Dlatego też uważamy, że w tej sprawie milczeć nie możemy!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: Oświadczenie publiczne w sprawie wojny w Iraku

   

List otwarty w sprawie obrażania uczuć religijnych

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:56

List otwarty Prezydium PZKS w sprawie obrażania uczuć religijnych
LIST OTWARTY
PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KATOLICKO‑SPOŁECZNEGO

Z troską i niepokojem obserwujemy nasilającą się w ostatnim czasie krytykę Kościoła i jego biskupów. W naszym kraju, którego ludność bezsprzecznie wyznaje w większości wiarę rzymsko-katolicką, prowadzi ją kilku hałaśliwych działaczy ateistycznych. Pragniemy zaznaczyć przy tym, że nie chodzi o przemilczanie najbardziej nawet drażliwych kwestii, podnoszonych przez krytyków Kościoła.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: List otwarty w sprawie obrażania uczuć religijnych

   

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży PZKS

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:55

Każdego roku około 200 - 300 dzieci z najuboższych rodzin i Domów Dziecka wyjeżdża w czerwcu na trzytygodniowe letnie kolonie charytatywne do Holandii. Organizowane są przez Polski Związek Katolicko-Społeczny na zaproszenie i koszt holenderskiej organizacji charytatywnej Pax Kinderhulp. Od ponad 27 lat dzięki współpracy naszych stowarzyszeń dzieci mogą skorzystać z jedynej dla nich formy wypoczynku wakacyjnego. Przypomnijmy, że w tych latach na kolonie wyjechało dzięki temu wiele tysięcy dzieci pod opieką polskich opiekunek, w tym dzieci chore na groźną cukrzycę 1 stopnia, którym troskliwie opiekują się polscy lekarze diabetolodzy i pielęgniarki. Holenderska organizacja Pax Kinderhulp współfinansuje także kolonie letnie dla dzieci z Domów Dziecka w Makowie Podhalańskim, w Domu Spotkań Rodzin i Młodzieży PZKS Libella pod Łysą Górą, perzy ul. Żeromskiego 5.

LATO W PZKS - AKCJA WAKACYJNA POLSKIEGO ZWIĄZKU KATOLICKO-SPOŁECZNEGO

Dobiegła końca akcja letnia Polskiego Związku Katolicko - Społecznego. W tym roku od czerwca do września dzięki inicjatywie PZKS-u z letniego wypoczynku na koloniach charytatywnych i obozach skorzystało ponad 400 dzieci i młodzieży.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży PZKS

   

25-lecie PZKS

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:52

W sobotę, 25 lutego 2006 r. Polski Związek Katolicko Społeczny obchodził centralne uroczystości 25 lecia swojego istnienia. Rozpoczęły się Mszą świętą, którą w kościele Św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie odprawił Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp. Koncelebrowali zaprzyjaźnieni z PZKS księża z całej Polski. Po Mszy św. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa. Obok delegatów PZKS z wszystkich oddziałów udział wzięły osobistości życia publicznego, obecni i byli posłowie i senatorowie, starostowie, burmistrzowie i inni przedstawiciele władz samorządowych, księża koncelebrujący Mszę św., jak również przedstawiciele środowisk kulturalnych z kraju i zagranicy. Obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych i indywidualni goście z Niemiec, Szwajcarii i Białorusi.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: 25-lecie PZKS

   

20-lecie PZKS

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:51

Dwudziestolecie

W roku 2001 Polski Związek Katolicko - Społeczny obchodził swoje dwudziestolecie. Powołała go do życia w 1981 roku grupa intelektualistów katolickich, którym przyświecała idea zbudowania w ówczesnej Polsce ruchu chrześcijańsko – społecznego, zdolnego do odtworzenia demokracji opartej na zasadach katolickiej nauki społecznej.

Zjawienie się PZKS w życiu publicznym Kraju było możliwe dzięki ojcowskiemu wsparciu Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także dzięki nurtowi wolnościowemu "Solidarności". Nie miejsce tu na obszerne wspomnienie udziału naszej organizacji w najważniejszym wydarzeniu XX wieku, jakim było odzyskanie wolności po upadku systemu totalitarnego. Wspomnieć jednak warto, że PZKS miał swoje ważne "pięć minut" w historii, wówczas, kiedy Sekretarz Generalny Episkopat Polski, Ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski, powierzył na wiosnę 1988 roku małemu 5-osobowemu Kołu Poselskiemu PZKS, misję wniesienia do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego, pierwszego z trzech projektów, jakie potem wniesione były pod obrady Sejmu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: 20-lecie PZKS

   

15-lecie PZKS

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:50

W 1996 roku PZKS obchodził 15 lat istnienia. Na uroczystej akademii w Sali Kolumnowej Sejmu spotkali się delegaci Związku z całej Polski oraz goście: Ks. Biskup Zdzisław Kraszewski, marszałkowie Sejmu i Senatu, ambasadorowie Czech i Słowacji, Holandii, Niemiec, delegacje stowarzyszeń zaprzyjaźnionych: „Pax Christi Kinderhulp” z Holandii z prezesem Bertem Mooren, organizacja Pro Live z Niemiec „Ja zum Leben” z panią prezes Hrabiną Johanną von Westphalen, dyrektor zarządu miasta i powiatu Soest w Westfalii Wolfgang Maas, prezes sekcji włoskiej OEFEK – Ekumenicznego Forum Pokojowego Katolików Eureopejskich Giovanni Burzio z Savony.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej: 15-lecie PZKS

   

Udział PZKS w konferencjach i sympozjach międzynarodowych

poniedziałek, 20 lutego 2012 00:49

Quo vadis, Europo? - przykład jeden z wielu

W marcu 2003 r. obradowali w Gnieźnie politycy, intelektualiści, duchowni i członkowie organizacji katolickich którzy zastanawiali się, co czeka Europę, jakie wartości będą w niej dominować za kilka lat, jaka będzie jej tożsamość. Wśród przedstawicieli ponad 180 organizacji katolickich z całego kraju nasz związek reprezentowali w Gnieźnie; Wanda Jaworska, Wiesław Gwiżdz, Tadeusz Myślik, Roman Galusek, Ireneusz Warta, Roman Chowaniec, Kazimierz Sobieszczyk i Andrzej Błażków. - W ślad za Ojcem Świętym Janem Pawłem II opowiadamy się za wizją Europy łączącą duchową i kulturową tradycję Wschodu i Zachodu - głosi dokument, który uczestnicy spotkania Quo vadis, Europo?, nazwanego również IV Zjazdem Gnieźnieńskim, wysłali do Polaków, Europejczyków, władz jednoczącej się Europy, chrześcijan i ludzi dobrej woli. - Zniesienie granic w krajach nowej UE nie powinno prowadzić do utworzenia "twierdzy Europa" na jej zewnętrznych granicach - stwierdzili autorzy apelu.

- Ci, którzy się lękają, że nie podołają, wycofują się. Ja sądzę, że Kościół nie powinien kierować się lękiem, bo do odważnych świat należy - powiedział prymas Polski ksiądz kardynał Józef Glemp. Uczestnicy zjazdu domagali się między innymi, aby polskie prawo w dziedzinie moralności i kultury po zjednoczeniu gwarantował dwustronny protokół, podkreślając, że jednostronna deklaracja jest niewystarczająca. Akty prawne zjednoczonej Europy powinny gwarantować ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, wspierać małżeństwa oparte na trwałym związku mężczyzny i kobiety oraz rodzinę rozumianą jako fundament zdrowego społeczeństwa - głosi apel. Tekst apelu odczytał przewodniczący komitetu organizacyjnego sympozjum Michał Drozdek.

Michał Drozdek, redaktor naczelny kwartalnika Znaki Nowych Czasów poinformował, że apel zostanie wkrótce przesłany rządom wszystkich państw zjednoczonej Europy. Sympozjum zakończyła uroczysta Msza św. w gnieźnieńskiej katedrze.

Uczestnicy seminarium skierowali też list do Jana Pawła II. - Wiemy, że poszukiwanie drogi do duchowej jedności Europy stało się jedną z głównych trosk pontyfikatu Waszej Świątobliwości. Chcemy Cię, Ojcze Święty, zapewnić, że Kościół w Polsce Cię wspiera, że Europy się nie lękamy, że rozumiemy i podejmujemy tę tak ważną misję, jaką jest modlitwa i refleksja nad przyszłym obliczem Starego Kontynentu, jego tożsamością, kulturą i duchowością - czytamy w liście.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com