Kronika

niedziela, 19 lutego 2012 23:56

29 października 1980 r.

- Zebranie Założycielskie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego
- Uchwalenie Statutu PZKS
- Uchwalenie Założeń Ideowych PZKS

12 stycznia 1981 r.

Decyzja Prezydenta M. St. Warszawy o rejestracji Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.
Rozpoczęcie procedur rejestracji Oddziałów PZKS w wielu województwach.

15 marca 1981 r.

Rejestracja Oddziału PZKS w Katowicach, poświęcenie lokalu przez Ks. Dr Damiana Zimonia Adiutora Ks. Prałata Stanisława Maślińskiego, Proboszcza Parafii Mariackiej w Katowicach.

11 marca 1981 r.

Zorganizowanie przez PZKS sympozjum z zakresu katolickiej nauki społecznej dla górników w Jastrzębiu Zdroju oraz licznych innych szkoleń z obsługą medialną dla działaczy „Solidarności”

10 czerwca 1981 r.

Zorganizowanie przez śląski PZKS wyjazdu delegacji kierownictwa Komisji Węglowej NSZZ „Solidarność” do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Brukseli oraz do Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Belgii i we Francji.

12 listopada 1981 r.

Wyjazd 100 dzieci ze Śląska samolotem czarterowym na kolonie zdrowotne do Szwajcarii, wytypowanych przez PZKS w Katowicach i Ks. Dr Damiana Zimonia z Parafii NMP oraz Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

7 grudnia 1981 r.

Wyjazd grupy młodych małżeństw – członków PZKS do Republiki Federalnej Niemiec na rozpoczęcie planowanej wymiany rodzin oraz do Alzacji i Paryża na zaproszenie francuskich związków zawodowych dla wymiany z rodzinami ze ”Solidarności”. Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego małżeństwa PZKS-u pozostają przez 2 miesiące w Niemczech i pomagają przy organizowaniu transportów darów żywności od Niemców dla Polaków, we współpracy z siostrą premiera Bawarii Franz’a Josefa Straussa.

12 grudnia 1981 r.

W godzinach wieczornych powrót dzieci samolotem po koloniach ze Szwajcarii – już pod rygorem stanu wojennego ogłoszonego 13 grudnia 1981 r. rano.

15 grudnia 1981 r.

Stan wojenny. Zarządzenie Prezydenta M.St. Warszawy o zawieszeniu działalności Polskiego Związku Katolicko-Społecznego .

25 stycznia 1982 r.

Posłowie Koła Poselskiego PZKS Wacław Auleytner, Rudolf Buchała, Zbigniew Zieliński i Janusz Zabłocki, wstrzymują się od głosu przy zatwierdzeniu przez Sejm Dekretu Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego w PRL.

30 stycznia 1982 r.

Decyzja prezydenta Miasta St. Warszawy o uchyleniu zawieszenia działalności Polskiego Związku Katolicko-Społecznego

- Dalsze chronologiczne opracowanie Kroniki PZKS - w przygotowaniu

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com